Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web Le Vin Decor . Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Công ty cổ phần nội thất Lê Vin (Levin Decor). Những Điều khoản Dịch vụ này quy định các quy tắc và điều khoản sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.

Định nghĩa

 • Nội dung: Bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu hoặc tài liệu nào khác được xuất bản trên Trang web.
 • Người dùng: Bất kỳ cá nhân nào truy cập hoặc sử dụng Trang web.
 • Bạn: Người dùng đang truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Quyền:
  • Truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.
  • Sử dụng Trang web một cách hợp pháp và đạo đức.
  • Gửi phản hồi và đề xuất cho Le Vin Decor về Trang web.
 • Trách nhiệm:
  • Không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.
  • Không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng cho việc sử dụng Trang web.
  • Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào khác.
  • Không gửi bất kỳ Nội dung nào có hại, lừa đảo, phỉ báng, đe dọa, xúc phạm, quấy rối hoặc gây khó chịu cho người khác.
  • Không giả mạo bất kỳ người hoặc thực thể nào khác.
  • Không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào.

Quyền và trách nhiệm của Le Vin Decor

 • Quyền:
  • Thay đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào trên Trang web bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo.
  • Ngừng quyền truy cập của bạn vào Trang web bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo.
  • Thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào.
  • Sử dụng Nội dung bạn gửi cho Le Vin Decor theo bất kỳ cách nào mà Le Vin Decor thấy phù hợp.
 • Trách nhiệm:
  • Cung cấp Trang web cho Người dùng một cách hợp lý.
  • Sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng theo Chính sách Bảo mật của Le Vin Decor.
  • Bảo vệ Trang web khỏi các vi-rút, phần mềm độc hại và các mối đe dọa bảo mật khác.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc vận hành bởi Le Vin Decor. Le Vin Decor không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web được liên kết. Việc truy cập các trang web được liên kết là do nguy cơ của riêng bạn.

Chấm dứt

Le Vin Decor có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web bất cứ lúc nào, với hoặc không cần thông báo. Việc chấm dứt quyền truy cập của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi chấm dứt, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này trước khi chấm dứt.

Thay đổi

Le Vin Decor có thể thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Le Vin Decor sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của các Điều khoản này trên Trang web. Bạn phải xem xét lại các Điều khoản này thường xuyên và tuân thủ phiên bản mới nhất.

Chung

Các Điều khoản này thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây giữa bạn và Le Vin Decor liên quan đến việc sử dụng Trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Le Vin Decor.

Lưu ý:

 • Những Điều khoản Dịch vụ này chỉ là tóm tắt ngắn gọn của các quy tắc và điều khoản đầy đủ của Chính sách Xuất bản Trang web Le Vin Decor. Bạn nên đọc kỹ Điều khoản đầy đủ được đăng tải trên Trang web để biết đầy đủ thông tin.
 • Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng truy cập Trang web để xem phiên bản mới nhất.
.
.
.
.

Tặng bản thiết kế Layout + Concept

Thông tin bảo hành

Tư vấn miễn phí

Tặng bản thiết kế miễn phí. Nhận tư vấn chi tiết về các gói dịch vụ thiết kế, thi công từ Levin Decor

Giới thiệu người ứng tuyển

Nộp hồ sơ ứng tuyển