Tin tức

Trưởng Nhóm Thiết Kế

– Truyền tải, định hướng phong cách thiết kế cho từng dự án – Tư vấn, nắm nhu cầu khách hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai dự án – Giám sát, quản lý, điều phối công việc chuyên môn của phòng nhằm đảm bảo hiệu quả thiết kế – Xây dựng định hướng phát triển cho phòng Thiết kế – Tư vấn về vật liệu,

Xem chi tiết »
Tin tức

Nhân viên kinh doanh

Mục tiêu: Xây dựng, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng Nhiệm vụ: ❖ Xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường theo chiến lược công ty ❖ Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới hệ thống dữ liệu về thông tin Môi giới cho thuê văn phòng; Quản lý tòa nhà; Thông tin về các Khu công nghiệp; Chủ đầu tư; Đơn vị tư vấn giám

Xem chi tiết »

Tìm kiếm

Liên hệ

.
.
.
.

Giới thiệu người ứng tuyển

Nộp hồ sơ ứng tuyển