Trưởng Nhóm Thiết Kế

– Truyền tải, định hướng phong cách thiết kế cho từng dự án

– Tư vấn, nắm nhu cầu khách hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai dự án

– Giám sát, quản lý, điều phối công việc chuyên môn của phòng nhằm đảm bảo hiệu quả thiết kế

– Xây dựng định hướng phát triển cho phòng Thiết kế

– Tư vấn về vật liệu, biện pháp thi công dự án phù hợp

– Tham mưu cho Ban giám đốc về chuyên môn thiết kế

– Tổ chức, thực hiện công tác thiết kế, triển khai thiết kế

– Chịu trách nhiệm các công việc khác liên quan đến phòng Thiết kế

3/5 - (2 bình chọn)
.
.
.

Mừng Xuân Đón Lộc Đầu Năm 2023

Tặng bản thiết kế miễn phí. Nhận tư vấn chi tiết về các gói dịch vụ thiết kế, thi công từ Levin Decor

Giới thiệu người ứng tuyển

Nộp hồ sơ ứng tuyển