fbpx
  • Hotline: 090 2851929
  • Email: info@levindecor.com
  • Giờ làm việc: 08:00-17:30

Mascon Office

Tập đoàn HB Group được thành lập từ năm 2000, đã tìm tới LeVin Decor để tư vấn thiết kế 1 tầng thành văn phòng công ty. Levin đã phác thảo các bản vẽ để cho khách hàng dễ dàng hình dung văn phòng của mình khi thiết kế xong sẽ như thế nào.