Tulip Style

 

Quầy lễ tân phải làm nổi bật lên sản phẩm của công ty đó, khiến khách hàng khi nhìn đến thiết kế là nhớ ngay đến công ty bạn.

Mô tả

Tulip Style

 

Màu sắc quầy lễ tân phải phù hợp với thương hiệu, logo của công ty. Và làm nổi bật lên sản phẩm của công ty đó, khiến khách hàng khi nhìn đến thiết kế là nhớ ngay đến công ty bạn.

banletan-10