Ruby Style

 

Sự phối hợp giữa mảng và khối tạo cho kiểu bàn năng động đa dạng đáp ứng cho tất cả các vị trí lãnh đạo. Kích thước bàn và tủ có thể thay đổi bất kỳ phù hợp với từng nhu cầu. Vật liệu sắt và inox sử dụng tạo hiệu ứng phá cách thích hợp cho những vị lãnh đạo năng động luôn luôn đổi mới.

Mô tả

Ruby Style

 

Sự phối hợp giữa mảng và khối tạo cho kiểu bàn năng động đa dạng đáp ứng cho tất cả các vị trí lãnh đạo. Kích thước bàn và tủ có thể thay đổi bất kỳ phù hợp với từng nhu cầu. Vật liệu sắt và inox sử dụng tạo hiệu ứng phá cách thích hợp cho những vị lãnh đạo năng động luôn luôn đổi mới.

STANDARD SIZE

L W H
2000 900 750
2200 900 750
2400 900 750
2000 1000 750
2200 1000 750
2400 1000 750