Pisces A Style

 

Đối với nhân viên phải làm việc tích cực mang lại hiểu quả cao cho công ty.

Mô tả

Pisces A Style

 

Một công ty lớn mạnh là nhờ nguồn nhân lực dồi dào. Đối với nhân viên phải làm việc tích cực mang lại hiểu quả cao cho công ty, để đáp ứng điều đó Lê Vin Decor thiết kế theo phong cách năng động và đoàn kết luôn hướng tới sức mạnh của tập thể để tạo nên sức mạnh của công ty.

bannhanvien-pisces-A-style-1

STANDARD SIZE

L W H
1200 1200 750
1400 1400 750
1600 1600 750
1800 1800 750