Gemini B Style

 

Le Vin Decor tập trung vào sự thoải mái của nhân viên văn phòng nhưng vẫn kích thích được sự sáng tạo trong công việc.

Mô tả

Gemini B Style

 

Hệ bàn nhân viên được đồng bộ về cả màu sắc với tủ và hệ ghế – Le Vin Decor tập trung vào sự thoải mái của nhân viên văn phòng nhưng vẫn kích thích được sự sáng tạo trong công việc.

bannhanvien-gemini-B-style-2

STANDARD SIZE

L W H
1200 1200 750
1400 1400 750
1600 1600 750
1800 1800 750