Gemini A Style

 

Hệ bàn nhân viên được đồng bộ về cả màu sắc với tủ và hệ ghế

Mô tả

Gemini A Style

 

Hệ bàn nhân viên được đồng bộ về cả màu sắc với tủ và hệ ghế – Le Vin Decor tập trung vào sự thoải mái của nhân viên văn phòng nhưng vẫn kích thích được sự sáng tạo trong công việc.

annhanvien-gemini-A-style-1

STANDARD SIZE

L W H
1200 1200 750
1400 1400 750
1600 1600 750
1800 1800 750