Cancer B Style

 

Hệ bàn của nhân viên được thiết kế đơn giản, vách ngăn được đảm bảo sự riêng tư nhất định mà vẫn đạt tính  thẩm mỹ

Mô tả

Cancer B Style

 

Hệ bàn của nhân viên được thiết kế đơn giản, vách ngăn được đảm bảo sự riêng tư nhất định mà vẫn đạt tính  thẩm mỹ và tùy chỉnh theo nét đặc trưng riêng của doanh nghiệp.