Apartment – Cloud Style

 

Họ cũng có thể là hai phòng đòi hỏi đầu tư nhiều nhất. Bất kể phòng nào bạn muốn giải quyết trước, hãy hình dung cách bạn sẽ sử dụng phòng để trang bị phòng.

Mô tả

Apartment – Cloud Style

 

Khi chuyển đến một căn hộ mới, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là chọn hai không gian bạn muốn ưu tiên trước. Phòng khách và phòng ngủ có thể là hai không gian quan trọng nhất ở vị trí của bạn. Họ cũng có thể là hai phòng đòi hỏi đầu tư nhiều nhất. Bất kể phòng nào bạn muốn giải quyết trước, hãy hình dung cách bạn sẽ sử dụng phòng để trang bị phòng.

 

hotel-cloud-style