1-5711

Chứng khoán Phương Đông ORS

Ngày hoàn thành 2015
Khu vựcHà Nội
Khách hàngORS
Dự ánVăn Phòng

Là một trong những công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông ORS được thành lập năm 2006. Công ty đã được LeVin Decor thiết kế không gian làm việc từ phòng giám đốc cho đến chỗ làm của nhân viên.

Cách bố trí mỗi một nhân viên đều có 1 khoảng không gian để làm việc được thuận lợi hơn.

Category :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

090 285 1929