TRANG TRÍ NỘI THẤT KHU VỰC SẢNH TIẾP TÂN

25-04-2016
Sảnh tiếp tân là khu vực quan trọng trong một văn phòng làm việc ,là nơi để tiếp xúc khách hàng và cũng là bộ mặt của một công ty . Vì vậy thiết kế khu vực tiếp tân vô cùng quan trọng đối với 1 văn phòng ,làm sao thể hiện hết tầm quan trọng của công ty tại khu vực này . Khi khách hàng đặt chân đến nơi này sẽ cảm nhận được hoạt động và qui mô của công ty đó .

Quy trình làm việc

Go Top