Socials:

0909694047

info@levindecor.com

Tiếng Việt | English

KHỐI VĂN PHÒNG

Chúng tôi có 15 năm kinh nghiệm thiết kế nội thất văn phòng

Là công ty thiết kế nội thất văn phòng chuyên nghiệp hàng đầu, nhiệm vụ của LE VIN Decor là mang lại giá trị và hiệu quả trong quá trình vận hành của doanh nghiệp thông qua việc thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, đánh giá hiện trạng văn phòng hiện tại từ đó đưa ra những giải pháp, thay đổi cho văn phòng mới.
Hiện tại trong Công ty cổ phần LE VIN Decor, có tổng cộng các khối văn phòng sau:

  • Văn phòng Kinh Doanh
  • Văn phòng Thuế
  • Văn phòng Nhân sự
  • Văn phòng Thiết kế
  • Văn phòng Marketing
  • Văn phòng Dự án - Thi Công

Hình ảnh văn phòng

Sơ đồ tổ chức

Các phòng ban

0909694047