Socials:

0909694047

info@levindecor.com

Tiếng Việt | English

VINASOY Office

    Được thành lập trực thuộc công ty Đường Quảng Ngãi với tên gọi Trường Xuân – ấp ủ hoài bão của những người sáng lập về một mùa xuân trường tồn. Mặt hàng chủ lực của công ty là sữa tiệt trùng, sữa chua và kem, riêng sữa đậu nành Fami chỉ là một sản phẩm nhỏ trong đa dạng sản phẩm.

Thi công -Thiết kế nội thất văn phòng VINA SOY

LEVIN DECOR

Được thành lập trực thuộc công ty Đường Quảng Ngãi với tên gọi Trường Xuân – ấp ủ hoài bão của những người sáng lập về một mùa xuân trường tồn. Mặt hàng chủ lực của công ty là sữa tiệt trùng, sữa chua và kem, riêng sữa đậu nành Fami chỉ là một sản phẩm nhỏ trong đa dạng sản phẩm.

Khu vực

TP.HCM

Diện tích

300m2

Địa điểm

Tòa nhà Vietcombank

0909694047