Socials:

0909694047

info@levindecor.com

Tiếng Việt | English

MISA Office

    LE VIN Decor hợp tác cùng với Công ty MISA xây dựng lên bộ nhận diện thương hiệu qua thiết kế nội thất văn phòng, đạt được tầm nhìn chung và xây dựng lên cấu trúc - mô hình mà MISA mong muốn nhất.

Thi công -Thiết kế nội thất văn phòng MISA

LEVIN DECOR

LEVIN DECOR hợp tác cùng công ty MISA xây dựng lên bộ nhận diện thương hiệu qua thiết kế nội thất văn phòng, đạt được tầm nhìn chung và xây dựng lên cấu trúc - mô hình mà MISA mong muốn nhất. MISA là một trong những dự án lớn của LEVIN DECOR hân hạnh được phục vụ và thiết kế, thi công.

Khu vực

TP.HCM

Diện tích

4300m2

Địa điểm

Quận 12

0909694047