Socials:

0909694047

info@levindecor.com

Tiếng Việt | English

MISA Office

    LEVIN DECOR hợp tác cùng với Công ty MISA xây dựng lên bộ nhận diện thương hiệu qua thiết kế nội thất văn phòng, đạt được tầm nhìn chung và xây dựng lên cấu trúc - mô hình mà MISA mong muốn nhất. MISA là một trong những dự án lớn của LEVIN DECOR hân hạnh được phục vụ và thiết kế, thi công doanh nghiệp.
    Bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản trị, MISA mong muốn trở thành công ty có nền tảng, phần mềm và dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế.

     

Thi công -Thiết kế nội thất văn phòng MISA

LEVIN DECOR

LEVIN DECOR hợp tác cùng công ty MISA xây dựng lên bộ nhận diện thương hiệu qua thiết kế nội thất văn phòng, đạt được tầm nhìn chung và xây dựng lên cấu trúc - mô hình mà MISA mong muốn nhất. MISA là một trong những dự án lớn của LEVIN DECOR hân hạnh được phục vụ và thiết kế, thi công.

Khu vực

TP.HCM

Diện tích

1200m2

Địa điểm

TP.Hồ Chí Minh

0909694047