Socials:

0909694047

info@levindecor.com

Tiếng Việt | English

MenChuen Office

    Được thành lập vào năm 1987, Công ty MEN CHUEN FIBRE có trụ sở chính hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu đặt tại thành phố Đài Bắc, đồng thời nhà máy dệt kim, nhà máy nhuộm hoàn thiện, nhà máy gia công, và trung tâm phân phối ở thành phố Đào Viên - Đài Loan, và tỉnh Đồng Nai - Việt Nam.

Thi công -Thiết kế nội thất văn phòng MENCHUEN

LEVIN DECOR

Được thành lập vào năm 1987, Công ty MEN CHUEN FIBRE có trụ sở chính hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu đặt tại thành phố Đài Bắc, đồng thời nhà máy dệt kim, nhà máy nhuộm hoàn thiện, nhà máy gia công, và trung tâm phân phối ở thành phố Đào Viên - Đài Loan, và tỉnh Đồng Nai - Việt Nam.

Khu vực

Đồng Nai

Diện tích

4000m2

Địa điểm

Trảng Boom

0909694047